Εξειδίκευση


Είμαστε επικεντρωμένοι στη θεραπεία ασθενών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) – εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού – με τη μέθοδο της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS).

Έχουμε αντιμετωπίσει πολλαπλά περιστατικά ασθενών του ΚΝΣ, που χρήζουν Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS).

Έχουμε αντιμετωπίσει σπάνια περιστατικά ασθενών του ΚΝΣ, που χρήζουν Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS). 

Διεθνώς αναγνωρισμένοι με μεγάλη κλινική εμπειρία στον χώρο της  Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS).


Πιστοποίηση


Πανεπιστημιακό δίπλωμα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS). 

Διεθνείς μετεκπαιδεύσεις Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS).

Εκπαίδευση και πρακτική σε όλους τους τύπους συστημάτων και θεραπειών Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS).                        

Μέλη της ISRS και της “Ακτινοχειρουργικής Ομάδας της Ελληνικής Νευρο-Ογκολογικής εταιρείας”.


Συνεχής Ενημέρωση


Συμμετοχή σε διεθνείς ερευνητικές μελέτες και προγράμματα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS).                                      

Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS).                                                                                                        

Συμμετοχή σε διεθνή σεμινάρια Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS).                                                                                                          

Διοργανωτές και προσκεκλημένοι ομιλητές σεμιναρίων  και συνεδρίων με θέμα την Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS).


Δίκτυο Αξιόπιστων Συνεργατών


Διαθέτουμε δίκτυο αξιόπιστων επαγγελματιών υγείας, εξασφαλίζοντας έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση (σταδιοποίηση, βιοψία, μοριακό προφίλ όγκων κλπ).                                                                                                           

Η ομάδα μας έχει πρόσβαση σε απεικονιστικές μεθόδους υψηλής ευαισθησίας (Μαγνητική τομογραφία, Αγγειογραφία, PET-Scan κλπ).

Συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένους Νευροχειρουργούς, παρέχοντας αποτελεσματική Νευροχειρουργική αντιμετώπιση.

Το διεπιστημονικό δίκτυο που διαθέτουμε μας δίνει τη δυνατότητα να εντάξουμε συνδυαστικές θεραπείες στο πλάνο αντιμετώπισης (ανοσοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, στοχευμένες θεραπείες κλπ)Εξειδικευμένα Συστήματα  Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής


Διεξάγουμε τις θεραπείες σε κέντρα με εξοπλισμό τεχνολογίας τελευταίου τύπου.

Είμαστε εξοικειωμένοι με τα πιο σύγχρονα Hardware και Software σχεδιασμού θεραπείας Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS).

Διεξάγουμε τις θεραπείες σε κέντρα με εξοπλισμό τεχνολογίας τελευταίου τύπου.