ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΠΠΥ

Το 2020 θεσπίστηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ειδικές ενδείξεις για την εφαρμογή της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, χωρίς να απαιτείται έγκριση από την αρμόδια υποεπιτροπή του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου (ΑΥΣ) του ΕΟΠΥΥ. Με την έγκριση και αναγνώριση των κλινικών αυτών ενδείξεων, εξασφαλίζεται η άμεση παρέμβαση και  θεραπεία, καθώς και η διευκόλυνση των ασθενών. … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΠΠΥ.