Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για τα μέλη της ομάδας SRS;

Θα πρέπει να είναι όλοι εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι στο αντικείμενο της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, με αρκετά χρόνια εκπαίδευσης και εμπειρίας τόσο στο αντικείμενο της ειδικότητας τους όσο και στο επιστημονικό πεδίο της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής.

Οι δύο θεράποντες εξειδικευμένοι Ακτινοχειρουργοί, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος και Νευροχειρουργός, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την αποτελεσματικότητα και τις παρενέργειες της SRS που θα πραγματοποιηθεί.

Είναι αυτοί που αφού καθορίσουν τον στόχο θεραπείας με βάση την απεικόνιση, θα αποφασίσουν τελικά για την δόση, την κατανομή της δόσης και τον αριθμό των συνεδριών (αν απαιτηθεί να πραγματοποιηθούν περισσότερες απο μία συνεδρίες).

Ο εξειδικευμένος στην SRS Ακτινοφυσικός, θα προτείνει το βέλτιστο πλάνο θεραπείας με βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις των Ακτινοχειρουργών, οι οποίοι τελικά αφού το ελέγξουν και προβούν στις απαραίτητες διόρθώσεις, θα το εγκρίνουν.

Για αυτό τον λόγο οι θεράποντες εξειδικευμένοι Ακτινοχειρουργοί, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος και Νευροχειρουργός απαιτείται να έχουν κατ’ ελάχιστον βασικές γνωσεις ακτινοβιολογίας, ακτινοφυσικής, νευρο-ανατομίας και νευροφυσιολογίας.

Θα ήταν επιθυμητό η πιστοποίηση τους να περιλαμβάνει την συμμετοχή σε κάποιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής. Τέτοια προγράμματα περιλαμβάνουν διδασκαλία με μαθήματα Νευρο-Ογκολογίας, Νευρο-Ανατομίας, Νευρο-φυσιολογίας, Ακτινοβιολογίας, Ακτινοφυσικής όπως αυτό του Πανεπιστημίου Curie (Paris VI).

Συνήθως μία επιπλέον πιστοποίηση παρέχουν οι κατασκευαστικές εταιρείες των συστημάτων Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής μετά από ολιγοήμερη εκπαίδευση η οποία όμως αφορά κυρίως στον θεωρητικό χειρισμό του συστήματος και δεν παρέχει επάρκεια γνώσεων για την Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική.

Απαραίτητη κρίνεται και η πρακτική άσκηση σε τμήμα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής με μεγάλη εμπειρία και ροή ασθενών που πραγματοποιεί προγράμματα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (θεραπευτικά και ερευνητικά) τα οποία αφορούν όλη την γκάμα θεραπειών: ογκολογικών, λειτουργικών και ανατομικών.