Πως δρα η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική;

Όλοι οι τύποι Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο.


Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός, hardware και software, εστιάζει πολλές μικρές δέσμες ακτινοβολίας στον στόχο που έχει προεπιλεγεί από τους θεράποντες ιατρούς, είτε αυτός είναι όγκος (καλοήθης ή κακοήθης) είτε είναι κάποιος άλλος στόχος (ανατομικός ή λειτουργικός). Κάθε δέσμη έχει πολύ μικρή επίδραση στον φυσιολογικό ιστό από τον οποίο διέρχεται, μέχρι να φτάσει στο στόχο, αλλά μια βιολογικά σημαντική στοχευμένη δόση ακτινοβολίας βομβαρδίζει την περιοχή όπου εστιάζουν με ακρίβεια όλες οι δέσμες.

Η υψηλή δόση ακτινοβολίας που χορηγείται στην περιοχή-στόχο, προκαλεί τη συρρίκνωση των όγκων με

Τις άμεσες και έμμεσες βλάβες στο DNA των κυττάρων

Το κλείσιμο (σύγκλιση) των αιμοφόρων αγγείων με την πάροδο του χρόνου μετά τη θεραπεία, αποκόπτοντας τον όγκο από την παροχή αίματος

Με την διέγερση του ανοσοποιητικού

Άμεσες και έμμεσες βλάβες στις αλυσίδες του DNA των κυττάρων του όγκου που προκαλούνται από την ακτινοβολίαΗ υψηλή ακρίβεια της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής είναι αυστηρά καθορισμένη σε λιγότερο από ένα χιλιοστό, σύμφωνα με το AAPM 54. Εξασφαλίζει ότι θα υπάρξουν οι ελάχιστες παρενέργειες στους περιβάλλοντες υγιείς ιστούς.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική έχει μικρότερο κίνδυνο παρενεργειών, σε σύγκριση με άλλους τύπους παραδοσιακής χειρουργικής ή ακτινοθεραπείας.

Η μεγάλη ακρίβεια της μεθόδου, επιτρέπει στην Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική, τις περισσότερες φορές, να επαναληφθεί χωρίς τους περιορισμούς της χειρουργικής ή της ακτινοθεραπείας.