Ομιλία της “Ελληνικής Ομάδας Νευροογκολογίας” με θέμα: «Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική σε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις από Μη-Μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα»

Ομιλία με θέμα «Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική σε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστασεις από Μη-Μικροκυτταρικό καρκίνο του πνευμονα»

Στις 29 Ιουνίου 2019 το μέλος της Ελληνικής Ομάδας Νευρο-Ογκολογικής, Δρ. Μπόσκος Χρήστος, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική σε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις από Μη-Μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα».

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διημερίδας «Overview στις νέες θεραπείες για το καρκινο 2019» που έλαβε χώρα στο Ναύπλιο στις 28 και 29  Ιουνίου 2019 και διοργανώθηκε από το Forum Ογκολογίας.

Speaking about “Stereotactic Radiosurgery for Non small Lung Cancer patients with Brain Metastases” in the meeting “Overview in Modern Cancer therapies: from Theory, to Action” organized by the Oncology department of 251 GHAirforce

Ομιλία της “Ελληνικής Ομάδας Νευροογκολογίας” με θέμα: «Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική σε ασθενείς με Αρτηριο-Φλεβώδεις δυσπλασίες»

Ομιλία με θέμα «Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική σε ασθενείς με Αρτηριο-Φλεβωδεις δυσπλασίες».

Στις 27 Ιουνίου 2019 το μέλος της Ελληνικής Ομάδας Νευρο-Ογκολογικής, Δρ. Μποσκος Χρηστος, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική σε ασθενείς με Αρτηριο-Φλεβωδεις δυσπλασίες».

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διημερίδας  «33rd Annual Congress of the Hellenic Neurosurgical Society & 4th Congress of the SeENS South East Europe Neurosurgical Society» που έλαβε χώρα Thessaloniki, Greece, from the 27th until the 30th June 2019, at the Makedonia Palace Hotel.