Ομιλία της “Ελληνικής Ομάδας Νευροογκολογίας” με θέμα: «Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική σε ασθενείς με Αρτηριο-Φλεβώδεις δυσπλασίες»

Ομιλία με θέμα «Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική σε ασθενείς με Αρτηριο-Φλεβωδεις δυσπλασίες».

Στις 27 Ιουνίου 2019 το μέλος της Ελληνικής Ομάδας Νευρο-Ογκολογικής, Δρ. Μποσκος Χρηστος, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική σε ασθενείς με Αρτηριο-Φλεβωδεις δυσπλασίες».

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διημερίδας  «33rd Annual Congress of the Hellenic Neurosurgical Society & 4th Congress of the SeENS South East Europe Neurosurgical Society» που έλαβε χώρα Thessaloniki, Greece, from the 27th until the 30th June 2019, at the Makedonia Palace Hotel.