Χρήστος Μπόσκος

Ακτινοχειρουργός – Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος με εξειδίκευση στη Νευρο-ογκολογία

Υπεύθυνος “Ομάδας Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής”

Μέλος “Ελληνικής Νευρο-ογκολογικής Εταιρείας”Charles Valerie

Νευροχειρουργός/ακτινοχειρουργός

Διευθυντής ακτινοχειρουργικής Hôpital Pitié-Salpêtrière
(επιστημονικός συνεργάτης)

Μέλος “Ελληνικής Νευρο-ογκολογικής Εταιρείας”

Ευαγγελία Λιούτα

Κλινική Νευροψυχολόγος

Μέλος “Ελληνικής Νευρο-ογκολογικής Εταιρείας”

Βασίλειος Τσιούκης

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος

Μέλος “Ελληνικής Νευρο-ογκολογικής Εταιρείας”

Αλεξάνδρα Κορόβηλα

Ειδ. Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος

Υπεύθυνη site

Μέλος “Ελληνικής Νευρο-ογκολογικής Εταιρείας”